Information

Kort referat af Generalforsamling d. 27-2-24

Søren Gertsen blev valgt til dirigent og formanden fremlagde beretningen, kan læses under more/generalforsamling, der har i 2023 ikke været nogen større investeringer eller problemer, der er dog monteret en trykforøger i Krogstrup værket,

det hjælper på trykket på toppen.

Der var genvalg til alle, dog blev Svend Erik Madsen valgt til revisorsupplant.

Regnskab, budget og takstblad blev godkendt med uændrede driftspriser for 2024.


Bestyrelsen

Formand: Poul Jørgensen Flejsborgvej 24                   tlf. 23403558

Næstformand:Martin Bech Nielsen Krogstrupvej 24  tlf. 22847459

Sekratær : Søren Ole Klitgård Krogstrupvej 3              tlf. 40333484

            Ivar Kruse Risevej 21                                          tlf. 61678526

            Hans Warming Gl. Landevej 6                           tlf. 20311477

Vandværkspasser: VVS. Søren Ole Klitgård                 tlf. 40333484

Vandets PH værdi og Hårdhed

PH værdi 7,7  skal ligge mellem 7 og 8,5

Hårdhed 13   ( 12 - 18 Temmeligt hårdt )

 

Pris pr. m³ med Vandafledningsafgift og moms

Vandværket                              13,19 kr.

Vesthimmerlands forsyning  49,68 kr.

                             I alt.             62,87 kr. pr. m³